Subpagina's
Stuur ons uw vraag
Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist

Het formulier kan nog niet worden verzonden omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.

Naam *
Telefoon
E-mail *
Bericht *

Caresse

Wij garanderen dat alle door ons geleverde goederen en/of verrichte diensten voldoen aan alle normale eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en duurzaamheid, een en ander in aanmerking genomen de aard van de goederen en dat de montage- en installeringswerkzaamheden zijn uitgevoerd naar de eisen van deugdelijkheid en in overstemming met daarvoor geldende voorschriften.

Voor gebreken aan geleverde goederen en/of verrichtte diensten zijn wij, met uitsluiting van iedere verdergaande verplichting jegens koper aldus aansprakelijk dat wij alle goederen en/of onderdelen waaraan als gevolg van ondeugdelijk materiaal of ondeugdelijke constructie enig gebrek zijn ontstaan als volgt zullen herstellen ofwel door andere goederen en/of onderdelen zullen vervangen, dit ter onzer keuze:

A. Tot een jaar na leverdatum: komen de kosten van reparatie danwel vervanging volledig voor onze rekening.

B. Na een jaar tot twee jaar na leverdatum: komen de kosten van reparatie danwel vervanging voor 2/3 voor onze rekening.

C. Na twee jaar tot drie jaar na leverdatum: komen de kosten van reparatie danwel vervanging voor 1/3 voor onze rekening.