Bekijk deze bedden in Amstelveen en Zaandam!


Subpagina's
Stuur ons uw vraag
Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist

Het formulier kan nog niet worden verzonden omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.

Naam *
Telefoon
E-mail *
Bericht *

Caresse

Wij garanderen dat alle door ons geleverde goederen en/of verrichte diensten voldoen aan alle normale eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en duurzaamheid, een en ander in aanmerking genomen de aard van de goederen en dat de montage- en installeringswerkzaamheden zijn uitgevoerd naar de eisen van deugdelijkheid en in overstemming met daarvoor geldende voorschriften.

Voor gebreken aan geleverde goederen en/of verrichtte diensten zijn wij, met uitsluiting van iedere verdergaande verplichting jegens koper aldus aansprakelijk dat wij alle goederen en/of onderdelen waaraan als gevolg van ondeugdelijk materiaal of ondeugdelijke constructie enig gebrek zijn ontstaan als volgt zullen herstellen ofwel door andere goederen en/of onderdelen zullen vervangen, dit ter onzer keuze:

A. Tot een jaar na leverdatum: komen de kosten van reparatie danwel vervanging volledig voor onze rekening.

B. Na een jaar tot twee jaar na leverdatum: komen de kosten van reparatie danwel vervanging voor 2/3 voor onze rekening.

C. Na twee jaar tot drie jaar na leverdatum: komen de kosten van reparatie danwel vervanging voor 1/3 voor onze rekening.